Karate Měcholupy

 

Heian 5 je kata nicoty (prázdného prostoru) v Musashiových elementech.
Během skoku se odpoutáte od základny, od protivníka, prostě ode všeho.
Karateka jakoby tímto symbolicky vyprázdnil svoji mysl
a stal se tak součástí nekonečného toku energie - KI.

Prováděcí instrukce:

1. Levé Kokotsu dači s levým Uči uke
2. Ihned pravé Gyaku cuki, boky přetočit vlevo
3. Pomalu přitáhnout pravou nohu do Heisoku dači, současně otočit hlavu doprava a levou rukou pomalu zaujmout pozici jako při Kagi cuki
4. Pravé Kokotsu dači s pravým Uči uke
5. Ihned levé Gyaku cuki, boky přetočit vpravo
6. Pomalu přitáhnout levou nohu do Heisoku dači, současně otočit hlavu dopředu a pravou rukou zaujmout pozici jako při Kagi cuki
7. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
8. Vpřed levé Zenkutsu dači s gedan žuži uke, boky zavřené, pěsti svisle
9. Otevřít a zvednout ruce do džodan Žuži uke
10. Ruce otočit kolem sebe v zápěstí (motýlek) a stáhnout k pravému boku
11. Otevřenou levou rukou obloukem pomalý nápřah dlaní vpřed
12. Rychlý překrok do pravého Zenkutsu dači s Oi cuki + KIAI
13. Otočení vlevo o 180st. s Mikacuki geri, došlap Fumikomi do Kiba dači s pravým Gedan barai
14. Pohled vlevo, pomalý kryt hřbetem levé ruky (nápřah z pravého podpaždí)
15. Mikacuki geri pravou nohou do levé dlaně
16. Při došlapu do Kiba dači pravé Mawaši empi uči do levé dlaně
17. Kryt Morote uke vpravo v Kosa dači (Kake dači)
18. Obrátíme pohled vlevo, levou nohou vykročíme do Neko aši dači (Renoji dači) a pěsti přitom zvedneme nahoru (pravá ruka džodan Ura cuki)
19. Obloukový švih rukama, podřep a přeskočení pomyslné tyče (s obratem o 180st. doleva). Dopadáme do Kosa dači s gedan Žuži uke (úder do holeně dalšího protivníka) směrem k pravé stěně
20. Doprava do pravého Zenkutsu dači s Morote uke
21a. Obrat o 180st. vlevo do levého Zenkutsu dači, levá ruka Džodan te nagaši uke, pravá gedan Šuto uči (nebo gedan Nukite)
21b. Přeneseme váhu na zadní nohu do levého Kokotsu dači se současným džodan uširo Uči uke pravou rukou a Gedan barai levou
22. Stáhnout levou nohu při nezměněné pozici rukou
23a. Otočit se o 180st. vlevo, ruce si vymění pozici (levá nahoře pravá dole), vykročit vpřed do pravého Zenkutsu dači s pravým Nagaši uke džodan a levým gedan Šuto uči (nebo Gedan nukite)
23b. Ihned překročit do pravého Kokotsu dači s levým džodan Uširo Uči uke a pravým Gedan Barai