Karate Měcholupy

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Z Heisoku dači levá ruka položena přes pravou před tělem (směrem dolů) překrok doprava, zvednutí pravého kolena (koleno opisuje velký oblouk), došlap s Fumikomi

2. Pravé Haišu uke

3. Levé Empi uči do pravé dlaně

4. Pohled doleva a přitom stáhnout pěsti na pravý bok (vajíčko)

5. Levý Gedan barai

6. Pravou rukou Kagi cuki

7. Překrok v Kiba dači vlevo, zvednout levé koleno

8. Otočit hlavu dopředu a došlápnout s Fumikomi a pravým Uči uke

9a. Současně levé džodan Nagaši uke a pravé Gedan uke.

9b. Levé Ura cuki, druhou rukou kryt

10. Pohled vlevo

11a. Levou nohou Nami aši (Nami gaeši) - kryt či úhyb nohou směrem dovnitř, zvednutí chodidla je obdobné jako u Aši barai

11b. Levé Čudan uke s došlapem

12. Pohled doprava

13a. Nami gaeši pravou nohou

13b. Čudan uke vpravo

14. Pohled vlevo, pěsti na sebe k pravému boku

15. Morote cuki (levé Čudan cuki a pravé Kagi cuki) + KIAI

16. - 29. Techniky 2. - 15. se vykonávají na opačnou stranu:

16. Levé Haišu uke

17. Pravé Empi uči do levé dlaně

18. Pohled doprava a přitom stáhnout pěsti na levý bok (vajíčko)

19. Pravý Gedan barai

20. Levou rukou Kagi cuki

21. Překrok v Kiba dachi vpravo, zvednout pravé koleno

22. Otočit hlavu dopředu a došlápnout s Fumikomi a levým Uči uke

23a. Současně pravé džodan Nagaši uke a levé Gedan uke.

23b. Pravé Ura cuki, druhou rukou kryt

24. Pohled vpravo

25a. Pravou nohou Nami gaeši

25b. Pravé Čudan uke s došlapem

26. Pohled doleva

27a. Nami gaeši levou nohou

27b. Čudan uke vlevo

28. Pohled vpravo, pěsti na sebe k levému boku

29. Morote cuki (pravé Čudan cuki a levé Kagi cuki) + KIAI

Zakončení opět v Heisoku dači s rukama přeloženýma přes sebe před tělem.

 

Kata Tekki shodan zcela vybočuje ze všech kat na stupně kyu. Krokový diagram je pouze přímka. Nevyskytuje se zde jiný postoj než Kiba dači. Pohyby boků jsou proto velmi těžké - je třeba dlouhého a pečlivého nácviku ke zvládnutí této katy.

Velký význam mají pohledy (protože se nemění směr postojů) - musejí být vždy zdůrazněny pohybem hlavy.