Karate Měcholupy

1. Spatný stoj (stažení L a P nohy doprostřed), P pěst polož. v L ruce před tělem

2. P noha vysoký nápřah, poskok vpřed (Ln zakročí za Pn)+ Riken uči (L dlaň na P předloktí).

3. Z - L Zk+L Uči uke, P Uči uke

4. Mawate+L Soto uke, P Uči uke

5. Pn se stáhne, došlap vpravo do P Zk+Pr spodní oblouk do nápřahu na Soto, Soto uke, L Uči uke

6. Ln stáhnout do rozkroč. stoje vpřed, Lr od P boku oblouk před sebe (dlaň vpřed).

7. Pr cuki, P Uči uke + vytočení těla vlevo

8. Lr cuki, L Uči uke + vytočení těla vpravo

9. V - P Ko+Šuto uke, L Ko, P ko

10. Z - L Ko+Šuto uke

11. Přešlap Pn do L Zk, Pr spodní vnitřní oblouk, zhora s Lr na P zápěstí, P dlaň vpřed

12. P vajíčko, V - Pn yoko geri (kanseku geri) gedan + KIAI

13. Dopad do L Ko + Šuto uke (čelem dozadu)

14. V - P Ko + Šuto uke

15. Stažení Pn zpět do spat. postoje + morote age uke

16. P Hiza geri, V - P Zk + morote kladivový úder na žebra

17. Ihned posun V v Zk + P Oi cuki

18. Mawate do L Zk + gedan Nukite dlaní vzhůru, Lr kryt dlaní u P strany hlavy

19. Pr v pěst - prudké vytržení do nápřahu na Soto + Lr Gedan barai + stažení se do spat. stoje směrem vpravo

20. P Mikacuki geri k přední stěně, dopad do Ki + P Gedan barai (stoj čelem vlevo)

21. Lr odtlační hřbetem ruky vlevo

22. P Mikacuki geri do L dlaně, Ki + P Empi do L dlaně

23. P Gedan barai s L pěstí v P loket. jamce - 3x střídavě

24. Z - P Zk + L Yama cuki

25. Stažení do spat. stoje 45ř Vpravo vzad

26. Z - L Mikacuki geri, L Zk + P Zama cuki

27. Stažení do spat. stoje 45ř Vlevo vzad

28. Z - P Mikacuki geri, P Zk + L Zama cuki

29. Pohled vpravo, obrat o 270ř vlevo do L Zk (na 1 přímce) + P Uči uke

30. Obrat vpravo (jen na chodidlech), L Uči uke

31. V vpravo o 45ř P Ko + Šuto uke

32. V tomto postoji přesun po oblouku o 90ř vpravo, pohled stále vpřed

33. Posuv vlevo vpřed (45ř) do L Ko + Šuto uke + KIAI

34. Zakončení opět ve spatném postoji s P pěstí polož. v L ruce před tělem.