Karate Měcholupy

Placení členských příspěvků oddílu karate TJ Horní Měcholupy

 

Za období 02/2024 – 06/2024 se bude vybírat celková částka 2.500,- Kč za člena oddílu.

Platbu prosím uhraďte do 15. 03. 2024 bezhotovostní formou a to převodem dané finanční částky na účet TJ Horní Měcholupy.

 

Číslo účtu:                                 27 00 63 46 87 /2010

 

Variabilní symbol:                        celé rodné číslo cvičence (i za lomítkem), např. 8502141234

 

do poznámky pro příjemce:          jméno a příjmení cvičence (ne jméno kdo platbu uskutečnil)

 

Ing. Roman Hejzlar

hospodář oddílu karate

tel.: 724 557 034

e-mail: karate.mecholupy@seznam.cz

web: http://www.karatemecholupy.cz