Img Random 01
Jako všechny sportovní spolky i my jsme byli nuceni řešit proces GDPR.
V našem oddíle používáme Vámi zprostředkované informace o cvičencích výhradně k administrativní agendě (vedení agendy pro ČSKe, platby/příspěvky) a propagaci oddílu. V žádném případě neposkytujeme informace třetím stranám.
Formulář k vyplnění naleznete zde:
http://www.karatemecholupy.cz/dmdocuments/gdpr.pdf
Vyplněný formulář předejte kterémukoliv trenérovi přímo na tréninku.
Děkujeme za pochopení.
OSU.