Karate Měcholupy

Jako všechny sportovní spolky i my jsme byli nuceni řešit proces GDPR.
 
V našem oddíle používáme Vámi zprostředkované informace o cvičencích výhradně k administrativní agendě (vedení agendy pro ČSKe, platby/příspěvky) a propagaci oddílu. V žádném případě neposkytujeme informace třetím stranám.
 
Formulář k vyplnění naleznete zde: http://www.karatemecholupy.cz/dmdocuments/gdpr.pdf
 
Vyplněný formulář předejte kterémukoliv trenérovi přímo na tréninku.
 
Děkujeme za pochopení.
 
OSU.