Karate Měcholupy

Gratulujeme všem členům oddílu, kteří úspěšně složili zkoušky na stupně technické vyspělosti (páskování). Tímto vítáme i letošní nábor do našich řad. Věříme, že budete mít chuť pokračovat v tvrdé práci a v letních měsících předvedete stejně kvalitní výkony před zkušebním komisařem.

Vážení členové oddílu karate, považujeme za důležité Vám sdělit následující informace o průkazu karate, který je důležitým dokladem pro záznam všech nezbytných informací o členu oddílu karate.

Tento doklad musí obsahovat tyto náležitosti:

1) na prvním listu řádně vyplněné iniciály člena oddílu karate

2) průkaz musí být opatřen fotografií průkazového typu, která je nalepena v určeném poli průkazu

3) v zadní části průkazu musí být vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu člena oddílu (ne starší jednoho roku)

4) v průkazu musí být zapsán záznam o STV (stupeň technické vyspělosti), který vypisuje zkušební komisař

5) v průkazu musí být vylepena známka ČSKe na daný kalendářní rok

 

Začínající karatisti trénující v naší "posilovně" získají průkaz karate po úspěšném složení prvních zkoušek.  V případě nejasností a dotazů ohledně průkazu karate se kdykoli obraťte na předsedu našeho oddílu Aleše Spálovského (viz. sekce kontakty).

 

O náhradním termínu zkoušek Vás budeme v nejbližší době informovat.