Img Random 02

Katy


 

Prováděcí instrukce:

1. Pohled vlevo, levé Zenkutsu dači + Gedan barai
2. Vpřed do pravého Zenkutsu dači + Oi zuki
3. Obrat vpravo o 180st. do pravého Zenkutsu dači + Gedan barai
4. Stažení pravé nohy + Tetsui uči pravou rukou na hrudník soupeře
5. Vpřed do levého Zenkutsu dači + Oi zuki
6. Obrat vlevo o 90st. do levého Zenkutsu dači + Gedan barai, levý kryt na horní pásmo otevřenou rukou (Age šuto)
7. Vpřed do pravého Zenkutsu dači + Age uke
8. Otevřít pravou ruku, vpřed do levého Zenkutsu dači + Age uke
9. Otevřít levou ruku, vpřed do pravého Zenkutsu dači + Age uke, KIAI
10. Obrat vlevo o 270st. do levého Zenkutsu dači + Gedan barai
11. Vpřed do pravého Zenkutsu dači + Oi zuki
12. Obrat vpravo o 180st. do pravého Zenkutsu dači + Gedan barai
13. Vpřed do levého Zenkutsu dači + Oi zuki
14. Obrat vlevo o 90st. do levého Zenkutsu dači + Gedan barai
15. Vpřed pravé Zenkutsu dači + Oi zuki
16. Vpřed levé Zenkutsu dači + Oi zuki
17. Vpřed pravé Zenkutsu dači + Oi zuki, KIAI
18. Obrat vlevo o 270st. do levého Kokotsu dači + Šuto uke
19. Překrok vpravo vpřed o 45st. do pravého Kokotsu dači + Šuto uke
20. Obrat vpravo o 135st. (čelem vpravo) do pravého Kokotsu dači + Šuto uke
21. Vlevo vpřed o 45st. do levého Kokotsu dači + Šuto uke
22. Stažení levé nohy do základního postavení, čelem vpřed (tj. obrat vlevo)

 


 

Kata Heian Nidan připodobuje vodu -
stejně jako voda je plynoucí, poměrně rychlá a uvolněná.

Druhá Heian kata byla původně první katou v pořadí z 5 kat Heian. Pozorovatel nemusí být expertem, aby vypozoroval nápadnou podobnost této katy s katou Kanku Dai.

 

Prováděcí instrukce:
1. Levé džodan joko uke (levé džodan ura uke, pravé džodan age uke) v levém Kokotsu dači
2. Úder levou rukou proti zápěstí a zároveň úder pravou rukou proti lokti s cílem zlomit ruku útočníka
3. Tetsui uči na střední pásmo levou rukou. Obrat o 180st. na místě do pravého Kokotsu dači (Hiraki aši)
4. - 6. Stejné jako 1. - 3. na druhou stranu
7a. Levá noha se přitáhne pod těžiště těla. Zvedneme pravou nohu do nápřahu na joko geri (tsuru aši dači), tělo otáčíme doprava a pěsti přitáhneme k levé kyčli (vajíčko)
7b. Současně uraken uči a joko geri ke age
8. Nohu stáhneme a došlápneme vzad do Kokotsu dači s levým šuto uke
9. Vpřed do pravého Kokotsu dači se šuto uke a pak rychle za sebou
10. Vpřed levé Kokotsu dači se šuto uke a
11. Vpřed pravé Zenkutsu dači s nukite (levá ruka kryt osae uke) + Kiai
12. - 15. 4x šuto uke v Kokotsu dači jako na konci katy Heian šodan
12. Obrat o 270st. vlevo do levého Kokotsu dači se šuto uke
13. Překrok o 45st. vpravo vpřed do pravého Kokotsu dači se šuto uke
14. Obrat o 135st. vpravo do pravého Kokotsu dači se šuto uke
15. Překrok o 45st. vlevo vpřed do levého Kokotsu dači se šuto uke
16. Levé Zenkutsu dači a pravé uči uke (gyaku), levá ruka kryt teišo uke. Postoj je kratší než obvykle
17. Pravé mae geri a při došlapu
18. Gyaku cuki
19. Stažení z pravého Zenkutsu dači o 2/3 do Hangecu dači (Sančin dači) a kryt gyaku Uči uke levou rukou, pravá ruka kryt teišo uke.
20. Levé mae geri
21. pravé gyaku cuki
22. Pravé morote uke v Zenkutsu dači, pak obrat o 270st. vlevo
23. Levé gedan barai v Zenkutsu dači, zvednutí levé ruky do age šuto, tělo je otočeno o 45st. doprava
24. Vpřed (Zenkutsu dači, o 45st. doprava) age-uke (pravé)
25. Otočení doprava (do Zenkutsu dači) s gedan-barai, pravé age-šuto (tělo otočeno o 45st.)
26. Zenkutsu dači s Age uke, Kiai

 


 

Tato kata jako by vypalovala pohyby.
Rozjíždí se malými krůčky, aby v zápětí cestovala s větrem
až do konečného závěru, kdy vše co shořelo, se najednou zhroutí.

Kata Heian Sandan na první pohled není tak fyzicky náročná jako předchozí katy Heian Nidan nebo Heian Shodan. Zkrácené techniky, z nichž je tato kata složena naznačují, že její zvládnutí spíše vyžaduje větší zapojení mozku než síly svalů. Svým charakterem se podobá katám řady Tekki a její koncepce jako by šla proti proudu moderního karate. Kata Heian Sandan obsahuje těžce aplikovatelné techniky a změny strategie boje. Zřejmě má sloužit k tomu, aby se karateka naučil používat komplikované otočení, práci nohou a jiné techniky při zmenšených vzdálenostech pro uplatnění bojových technik.

Prováděcí instrukce:

1. Levé Uči uke vlevo v Kokotsu dači
2. Přitažení pravé nohy do Heisoku dači s pravým Uči uke a levým Gedan barai
3. Ihned pravé Gedan barai a levé Uči uke (Uči uke vždy blíže k tělu)
4. Pravé Uči uke vpravo v Kokotsu dači
5. Přitažení levé nohy do Heisoku dači s levým Uči uke a pravým Gedan barai
6. Ihned levé Gedan barai a pravé Uči uke (Uči uke vždy blíže k tělu)
7. Vlevo levé Kokotsu dači s Morote uke
8. Překrok vpřed do Zenkutsu dači levá ruka Osae uke, pravá Nukite
9. Otočení vlevo o 270st. do levého Kiba dači s levým Tetsui uči (pravá ruka zůstává na stále stejném místě - kroutí se za záda, jako kdyby ji útočník držel a stahuje se do Hikite až s Tetsui uči)
10. Vpřed pravé Zenkutsu dači s Oi cuki + Kiai
11. Pomalým pohybem přitáhnout levou nohu do Heisoku dači se současným obratem vlevo o 180st., pěsti na boky (dlaněmi dozadu)

12. Pravé Mikacuki geri uke, s došlapem Fumikomi do pravého Kiba dači s pravým krytem loktem (Hidži uke)
13. Pravé tate Urakem uči (svisle)
14. Levé Mikacuki geri uke, s došlapem Fumikomi do levého Kiba dači s levým krytem loktem (Hidži uke)
15. Levé tate Urakem uči
16. Pravé Mikacuki geri uke, s došlapem Fumikomi do pravého Kiba dači s pravým krytem loktem (Hidži uke)
17. Pravé tate Urakem uči (svisle)
18. Otevřenou pravou rukou pomalé odtlačení vpravo, vpřed levé Zenkutsu dači s Oi cuki
19. Přitažení pravé nohy do Kiba dači, obrat vlevo o 180st. do Kiba dači, levé Uširo empi se pravým úderem pěstí za levé rameno
20. Úkrok pravou nohou vpravo do delšího Kiba dači a přitažení levé nohy do normálního Kiba dači s pravým Uširo empi a levým úderem za pravé rameno, Kiai

 


 

Tuto katu charakterizují kopy, které symbolicky představují kontakt se vzduchem.
Karateka dynamickým pohybem jako by vytvářel vítr - 5. Musashiho element.

Prováděcí instrukce:

1. Levé Kokotsu dači s krytem džodan hřbetem ruky (haiwan), zároveň pravá ruka v nápřahu Age šuto (levé Haišu uči uke)
2. Totéž vpravo (obrat na místě - Hiraki aši, pravé Haišu uči uke)
3. Vpřed Zenkutsu dači s gedan Žuži uke, boky zavřené, pěsti svisle
4. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
5. Levá noha nápřah na Joko geri, obě pěsti k pravému boku
6. Levé Joko geri ke age + Uraken uči
7. Dokročení do levého Zenkutsu dači, pravé Empi uči do levé dlaně
8. Pravá noha nápřah na Joko geri, obě pěsti k levému boku, pohled vpravo
9. Pravé Joko geri ke age + Uraken uči
10. Dokročení do pravého Zenkutsu dači, levé Empi uči do pravé dlaně
11. Pohled vlevo, pravou rukou Age šuto, levou Gedan šuto Přenesení váhy na levou nohu, otočení boků o 90st. vlevo s pravým Šuto uči a levým Age šuto uke
12. Ruce necháme ve stejné poloze, pravé Mae geri, skočit daleko dopředu
13. S došlapem Uraken uči v Kosa dači (Kake dači) + KIAI
14. Otočení vlevo o 225st. do Kokotsu dači s Kakiwake uke (trvá asi 3 sekundy)
15. Pravé Mae geri s rukama v původní poloze
16. Došlap do pravého Zenkutsu dači s Oi cuki
17. Gyaku cuki
(techniky 14. - 17. se provádí o 45st. vlevo směrem k zadní stěně)
18. Obrat o 45st. vpravo do pravého Kokotsu dači s Kakiwake uke (trvá asi 3s)
19. Levé Mae geri s rukama v původní poloze
20. Došlap do levého Zenkutsu dači s Oi cuki
21. Gyaku cuki
(techniky 18. - 21. se provádí o 45st. vpravo směrem k zadní stěně)
22. Vlevo o 45st. (přímo k zadní stěně) do levého Kokotsu dači s Morote uke
23. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
24. Vpřed levé Kokotsu dači s Morote uke
25. Překrok levou nohou do Zenkutsu dači + úder oběma dlaněmi ze strany na hlavu, stažení obou rukou dolů + pravé Hiza geri + KIAI
26. Obrat vlevo - došlap pravou nohou vzad do levého Kokotsu dači se Šuto uke směrem k přední stěně
27. Vpřed pravé Kokotsu dači se Šuto uke

 


 

 

Heian 5 je kata nicoty (prázdného prostoru) v Musashiových elementech.
Během skoku se odpoutáte od základny, od protivníka, prostě ode všeho.
Karateka jakoby tímto symbolicky vyprázdnil svoji mysl
a stal se tak součástí nekonečného toku energie - KI.

Prováděcí instrukce:

1. Levé Kokotsu dači s levým Uči uke
2. Ihned pravé Gyaku cuki, boky přetočit vlevo
3. Pomalu přitáhnout pravou nohu do Heisoku dači, současně otočit hlavu doprava a levou rukou pomalu zaujmout pozici jako při Kagi cuki
4. Pravé Kokotsu dači s pravým Uči uke
5. Ihned levé Gyaku cuki, boky přetočit vpravo
6. Pomalu přitáhnout levou nohu do Heisoku dači, současně otočit hlavu dopředu a pravou rukou zaujmout pozici jako při Kagi cuki
7. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
8. Vpřed levé Zenkutsu dači s gedan žuži uke, boky zavřené, pěsti svisle
9. Otevřít a zvednout ruce do džodan Žuži uke
10. Ruce otočit kolem sebe v zápěstí (motýlek) a stáhnout k pravému boku
11. Otevřenou levou rukou obloukem pomalý nápřah dlaní vpřed
12. Rychlý překrok do pravého Zenkutsu dači s Oi cuki + KIAI
13. Otočení vlevo o 180st. s Mikacuki geri, došlap Fumikomi do Kiba dači s pravým Gedan barai
14. Pohled vlevo, pomalý kryt hřbetem levé ruky (nápřah z pravého podpaždí)
15. Mikacuki geri pravou nohou do levé dlaně
16. Při došlapu do Kiba dači pravé Mawaši empi uči do levé dlaně
17. Kryt Morote uke vpravo v Kosa dači (Kake dači)
18. Obrátíme pohled vlevo, levou nohou vykročíme do Neko aši dači (Renoji dači) a pěsti přitom zvedneme nahoru (pravá ruka džodan Ura cuki)
19. Obloukový švih rukama, podřep a přeskočení pomyslné tyče (s obratem o 180st. doleva). Dopadáme do Kosa dači s gedan Žuži uke (úder do holeně dalšího protivníka) směrem k pravé stěně
20. Doprava do pravého Zenkutsu dači s Morote uke
21a. Obrat o 180st. vlevo do levého Zenkutsu dači, levá ruka Džodan te nagaši uke, pravá gedan Šuto uči (nebo gedan Nukite)
21b. Přeneseme váhu na zadní nohu do levého Kokotsu dači se současným džodan uširo Uči uke pravou rukou a Gedan barai levou
22. Stáhnout levou nohu při nezměněné pozici rukou
23a. Otočit se o 180st. vlevo, ruce si vymění pozici (levá nahoře pravá dole), vykročit vpřed do pravého Zenkutsu dači s pravým Nagaši uke džodan a levým gedan Šuto uči (nebo Gedan nukite)
23b. Ihned překročit do pravého Kokotsu dači s levým džodan Uširo Uči uke a pravým Gedan Barai

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Z Heisoku dači levá ruka položena přes pravou před tělem (směrem dolů) překrok doprava, zvednutí pravého kolena (koleno opisuje velký oblouk), došlap s Fumikomi

2. Pravé Haišu uke

3. Levé Empi uči do pravé dlaně

4. Pohled doleva a přitom stáhnout pěsti na pravý bok (vajíčko)

5. Levý Gedan barai

6. Pravou rukou Kagi cuki

7. Překrok v Kiba dači vlevo, zvednout levé koleno

8. Otočit hlavu dopředu a došlápnout s Fumikomi a pravým Uči uke

9a. Současně levé džodan Nagaši uke a pravé Gedan uke.

9b. Levé Ura cuki, druhou rukou kryt

10. Pohled vlevo

11a. Levou nohou Nami aši (Nami gaeši) - kryt či úhyb nohou směrem dovnitř, zvednutí chodidla je obdobné jako u Aši barai

11b. Levé Čudan uke s došlapem

12. Pohled doprava

13a. Nami gaeši pravou nohou

13b. Čudan uke vpravo

14. Pohled vlevo, pěsti na sebe k pravému boku

15. Morote cuki (levé Čudan cuki a pravé Kagi cuki) + KIAI

16. - 29. Techniky 2. - 15. se vykonávají na opačnou stranu:

16. Levé Haišu uke

17. Pravé Empi uči do levé dlaně

18. Pohled doprava a přitom stáhnout pěsti na levý bok (vajíčko)

19. Pravý Gedan barai

20. Levou rukou Kagi cuki

21. Překrok v Kiba dachi vpravo, zvednout pravé koleno

22. Otočit hlavu dopředu a došlápnout s Fumikomi a levým Uči uke

23a. Současně pravé džodan Nagaši uke a levé Gedan uke.

23b. Pravé Ura cuki, druhou rukou kryt

24. Pohled vpravo

25a. Pravou nohou Nami gaeši

25b. Pravé Čudan uke s došlapem

26. Pohled doleva

27a. Nami gaeši levou nohou

27b. Čudan uke vlevo

28. Pohled vpravo, pěsti na sebe k levému boku

29. Morote cuki (pravé Čudan cuki a levé Kagi cuki) + KIAI

Zakončení opět v Heisoku dači s rukama přeloženýma přes sebe před tělem.

 

Kata Tekki shodan zcela vybočuje ze všech kat na stupně kyu. Krokový diagram je pouze přímka. Nevyskytuje se zde jiný postoj než Kiba dači. Pohyby boků jsou proto velmi těžké - je třeba dlouhého a pečlivého nácviku ke zvládnutí této katy.

Velký význam mají pohledy (protože se nemění směr postojů) - musejí být vždy zdůrazněny pohybem hlavy.

 

 

1. Spatný stoj (stažení L a P nohy doprostřed), P pěst polož. v L ruce před tělem

2. P noha vysoký nápřah, poskok vpřed (Ln zakročí za Pn)+ Riken uči (L dlaň na P předloktí).

3. Z - L Zk+L Uči uke, P Uči uke

4. Mawate+L Soto uke, P Uči uke

5. Pn se stáhne, došlap vpravo do P Zk+Pr spodní oblouk do nápřahu na Soto, Soto uke, L Uči uke

6. Ln stáhnout do rozkroč. stoje vpřed, Lr od P boku oblouk před sebe (dlaň vpřed).

7. Pr cuki, P Uči uke + vytočení těla vlevo

8. Lr cuki, L Uči uke + vytočení těla vpravo

9. V - P Ko+Šuto uke, L Ko, P ko

10. Z - L Ko+Šuto uke

11. Přešlap Pn do L Zk, Pr spodní vnitřní oblouk, zhora s Lr na P zápěstí, P dlaň vpřed

12. P vajíčko, V - Pn yoko geri (kanseku geri) gedan + KIAI

13. Dopad do L Ko + Šuto uke (čelem dozadu)

14. V - P Ko + Šuto uke

15. Stažení Pn zpět do spat. postoje + morote age uke

16. P Hiza geri, V - P Zk + morote kladivový úder na žebra

17. Ihned posun V v Zk + P Oi cuki

18. Mawate do L Zk + gedan Nukite dlaní vzhůru, Lr kryt dlaní u P strany hlavy

19. Pr v pěst - prudké vytržení do nápřahu na Soto + Lr Gedan barai + stažení se do spat. stoje směrem vpravo

20. P Mikacuki geri k přední stěně, dopad do Ki + P Gedan barai (stoj čelem vlevo)

21. Lr odtlační hřbetem ruky vlevo

22. P Mikacuki geri do L dlaně, Ki + P Empi do L dlaně

23. P Gedan barai s L pěstí v P loket. jamce - 3x střídavě

24. Z - P Zk + L Yama cuki

25. Stažení do spat. stoje 45ř Vpravo vzad

26. Z - L Mikacuki geri, L Zk + P Zama cuki

27. Stažení do spat. stoje 45ř Vlevo vzad

28. Z - P Mikacuki geri, P Zk + L Zama cuki

29. Pohled vpravo, obrat o 270ř vlevo do L Zk (na 1 přímce) + P Uči uke

30. Obrat vpravo (jen na chodidlech), L Uči uke

31. V vpravo o 45ř P Ko + Šuto uke

32. V tomto postoji přesun po oblouku o 90ř vpravo, pohled stále vpřed

33. Posuv vlevo vpřed (45ř) do L Ko + Šuto uke + KIAI

34. Zakončení opět ve spatném postoji s P pěstí polož. v L ruce před tělem.

 

1, Heisoku dači, pravá pěst v levé dlani před obličejem, zakročení levou nohou vzad do P zenkucu dači s čudan uči uke PR a gedan barai LR

2, Výkrok levou nohou 45° vlevo do L ZK s morote kakiwake uke (pomalé, rukama rovnou z předchozí polohy - ne nápřah od boků)

3, Mae geri PN

4, Došlap do P zenkucu dači s P oi cuki

5, Gyaku cuki LR

6, Oi cuki PR

7, Otočení o 90° vpravo a výkrok pravou nohou do P zenkucu dači s morote kakiwake uke

8, Mae geri LN

9, Došlap do L zenkucu dači s L oi cuki

10, PR Gyaku cuki

11, LR oi cuki

12, Překrok levou nohou 45° do leva s šuto age uke PR + s dokročením LN do L zenkucu dači age uke LR

13, Čudan gyaku cuki PR

14, Překrok pravou nohou vpřed s šuto age uke LR + s dokročením PN do P zenkucu dači age uke PR

15, Čudan gyaku cuki LR

16, Překrok levou nohou vpřed s šuto age uke PR + s dokročením LN do L zenkucu dači age uke LR

17, Překrok do P zenkucu dači s čudan oi cuki PR, KIAI

18, Otočení o 270° vlevo do L kokotsu dači s gedan barai LR a džodan uči uke PR

19, Suri aši (posun) do L kiba dači čudan kagi cuki PR

20, Mawate do P kokotsu dači s gedan barai PR a džodan uči uke LR

21, P kibadači čudan kagi cuki LR

22, Výkrok levou nohou do L zenkucu dači vpřed s gedan barai LR

23, Překrok pravou nohou do P kiba dači s čudan teišo uke PR

24, Překrok levou nohou do L kiba dači s čudan teišo uke LR

25, Překrok pravou nohou do P kiba dači s čudan teišo uke PR

26, Otočení o 270° s výkrokem levé nohy do L kokotsu dači s gedan barai LR a džodan uči uke PR

27, Přisunutí k levé noze do heisoku dači s L džodan morote uči uke (LR nápřah před břichem)

28, Mawate do P kokotsu dači s gedan barai PR a džodan uči uke LR

29, Přisunutí k pravé noze do heisoku dači s P džodan morote uči uke (PR nápřah před břichem)

30, V heisoku dači směrem vpřed gedan morote uke (dvojité gedan barai)

31, Hikite oběma rukama + pravou nohou s fumikomi do P kosa dači s gedan žuži uke

32, Zakročení levou nohou vzad do P zenkucu dači s gedan morote uke

33, Překrok do L zenkucu dači s čudan morote uči uke

34, Překrok do P zenkucu dači, žuži uke šikmo nahoru

35, Džodan uraken uči PR a LR age uke

36, Nápřah LR před tělem, PR vedle hlavy

37, Džodan ura cuki PR

38, Otočení o 270° vlevo do L zenkucu dači s čudan uči uke LR

39, Překrok do P zenkucu dači s čudan oi cuki PR

40, Otočení o 180° vpravo + výkrok pravou nohou do P zenkucu dači s čudan uči uke PR

41, Překrok do L ZK s čudan oi cuki LR

42, Otočení o 90° vlevo s výkrokem levou nohou do L zenkucu dači s gedan barai LR

43, Překrok s fumikomi PN do P kiba dači s otoši uke PR

44, Překrok s fumikomi LN do L kiba dači s otoši uke LR

45, Překrok s fumikomi PN do P kiba dači s otoši uke PR

46, Otočení o 270° s výkrokem levou nohou do L kiba dači s čudan tsukami uke + jori aši s čudan joko cuki LR - pomalu

47, Mawate s čudan tsukami uke + jori aši s čudan joko cuki PR - rychle, KIAI

 

U některých zdrojů je název uváděn jako Empi, stajně jako Enpi.

 

1. Spatný stoj (stažení L a P nohy doprostřed), P pěst polož. v L ruce vlevo před tělem

2. Poklek na P koleno směrem vlevo + P Gedan Barai, L pěst před trojúhelníkem

3. Vstát, L vajíčko

4. Vykročit P nohou vpravo do Zk + Gedan Barai

5. Pohled vpřed, zaujmout Ki s L Kagi Cuki (hák před tělem (L N se stahuje vzad)

6. V - do L Zk + Gedan Barai

7. Age Cuki, natáhnout dlaň (nebo uchopení), zvednout

koleno (Hiza Geri),plácnout se do něj dlaní a skočit daleko vpřed do Kosa Dači s L Gedan (Čudan) Cuki, P pěst přitom zvednout na L rameno

8. Z hlubokého Kosa Dači uhnout tělem na druhou stranu (do ZK s předklonem) + Gedan Barai vzad (pohled zůstává dozadu)

9. Pohled vpřed, L Gedan Barai

10. - 12. Stejně jako 7. - 9.

14. Stáhnout LN (přední), zvednout LN + L dlaň, dokročit nohou do Ki, pohled do L dlaně

15. Udeřit P loktem do L dlaně, pohled vpřed, Hiza Geri na genitálie, P nárt je v L podkolení, KIAI

16. Dokrok do Ki s pomalým L Tate Šuto Uke (obloukové odtlačení)

17. P Oi Cuki, Rencuki

18. Překrok LN vlevo do Zk s Gedan Barai

19. P Age Cuki

20. Překrok vpřed (k levé stěně) do Ko + Šuto Uke

21. Stáhnout PN a vykročit LN do Ko + Šuto Uke

22. V Ko - Gyaku Cuki

23. Vpřed do P Ko + Šuto Uke

24. Mawate do L Zk s L Gedan Barai (k pravé stěně)

25. - 27. Jako 7. - 9.

28. Pomalé pravé Šotei Uke (Kryt otevřenou rukou šikmo nahoru- obloukem zespoda doprostřed těla), stažení zadní nohy

29. Překrok přes Neko Aši Dači vpřed do P Zk s Morote Šotei Uke

30. Totéž s překrokem do L Zk, Totéž s překrokem do P Zk. Šotei Uke provádět s pomalu rostoucím napětím

31. Překrok přední N (P) do Ko s Gedan Barai

32. Překrok do Ki s přenesením váhy na PN, kryt (úchop) nahoře i dole z Ki (Yama Cuki s otevřenýma rukama). Trup je nakloněn vpřed.

33. Skok s obratem o 360 stupňů. Při skoku nápřah, dopad do P Ko se Šuto Uke + KIAI

34. Překrok vzad do Ko + L Šuto Uke

35. Zakončení opět ve spatném postoji s P pěstí položené v L ruce vlevo před tělem.